Návštěva zámku v Bruntále

V rámci výuky Vlastivědy žáci 4.a 5. ročníku navštívili náš bruntálský zámek. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o založení a historii města. Paní průvodkyně zajímavě žákům vyprávěla o Řádu německých rytířů, kteří na zámku pobývali. Žáci si prohlédli krásné komnaty a bohatou galerii portrétů. Také se dozvěděli zajímavosti o natáčení pohádky Císař a tambor. Po návštěvě komnat zámku jsme navštívili zámecký park s jezírkem, který jsme si celý prošli a prohlédli. Tato výuková akce se všem velmi líbila a žáci si přejí navštívit zámek znovu.
Tuto akci jsme hradili z projektu 3.2.2.