Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, se sídlem Rýmařovská 15, 792 01, Bruntál, IČO: 60802669 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Základní školy, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytla Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701


 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Bruntál, Rýmařovská 15,příspěvková organizace

IČO:    60802669

Adresa: 792 01 Bruntál

 • telefon: +420 552 306 850,1
 • e-mail: zsrymarovska@zsbr.cz
 • ID datové schránky: v8wfccn

 

V Bruntále dne 1. 1. 2024                                     Mgr. Veronika Černotová, ředitelka p.o.