Koronavirus – důležité informace

Aktuální provoz ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRUNTÁL, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Opatření Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání atýká se všech žáků základních školOpatření je platné do odvolání.

  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA – nebude po dobu platnosti v provozu
  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální – nebude po dobu platnosti v provoz
  • Školní jídelna – poskytující stravování žákům ZŠ nebude po tuto dobu poskytovat školní stravování
  • Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu
  • Speciální pedagogické centrum – opatření se pracoviště přímo nedotýká, provoz bude přizpůsoben aktuální situaci

Prosíme rodiče,

aby tuto skutečnost vzali na vědomí  a k OPATŘENÍM výše vedeným přistupovali zodpovědně. Aktuální informace o provozu školy budou zveřejňovány na webu školy.

Mgr. Pavla Paseková, ředitelka školy

Informace pro občany – portál Městský úřad Bruntál

Informace zřizovatele – portál Moravskoslezského kraje

Informační leták Covid-19