SPC při Základní škole, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

 

 

 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole, Rýmařovská 15, Bruntál, příspěvková organizace je v plném provozu a zajišťuje péči o klienty. Pracuje v režimu opatření, která byla přijata s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice:

  • termíny vyšetření a konzultací budou oznamovány telefonicky, případně elektronicky,
  • k vyšetření se dostaví ve stanoveném čase (prosíme, buďte ohleduplní a dodržujte termíny a časy, aby bylo možné omezit kontakty s jinými osobami na minimum),
  • k vyšetření se dostaví jako doprovod pouze jeden zákonný zástupce (žádáme, aby nebyli  do prostor školského poradenského zařízení přiváděni např. sourozenci klienta a podobně),
  • všichni návštěvníci SPC musí mít při vstupu a po celou dobu pobytu v SPC obličej krytý rouškou, respirátorem či štítem, vhodné je mít také rukavice.

 

link-icon_mail Kontaktní e-mail pro SPC

spc.bruntal@zsbr.cz

Provozní doba SPC

denně 7:00 – 14:30 hodin