Formuláře ke stažení

ČINNOST SPC FORMULÁŘE KE STAŽENÍ KONTAKTY LEGISLATIVA AKTUÁLNĚ INFORMACE PRO ŠKOLY

 

 

Formuláře pro žádost o vyšetření v našem SPC – povinné a platné od 1. 11. 2021*

 

Žádost o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění – mateřská škola dokument ke stažení zde

dokument ke stažení zde

Žádost o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění – základní škola I. stupeň dokument ke stažení zde

dokument ke stažení zde

Žádost o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění – základní škola II. stupeň dokument ke stažení zde 

dokument ke stažení zde

Žádost o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění – střední škola dokument ke stažení zde

dokument ke stažení zde

Informovaný souhlas (při návštěvě v SPC není zapotřebí mít s sebou)  dokument ke stažení zde

 dokument ke stažení zde

Žádost o poskytnutí poradenských služeb – pro účely jiného SPC/školy – v případě změny hlavičky v doporučení při přechodu žáka na jinou školu  dokument ke stažení zde

 dokument ke stažení zde

Žádost o vyšetření v PPP Bruntál – v případě odeslání klienta z SPC do PPP (následně převedeme žádost o vyšetření do PPP, aby školy a zákonní zástupci nemuseli vyplňovat 2x) dokument ke stažení zde

dokument ke stažení zde

  * (na jiném formuláři nebude Vaše žádost o vyšetření akceptována)

 

 

  Další dokumenty ke stažení

Individuální vzdělávací plán (IVP) dokument ke stažení zde