Formuláře ke stažení

 

 

 

Formuláře pro žádost o vyšetření v našem SPC – povinné a platné od 1. 8. 2021*

 

Žádost o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění – mateřská škola dokument ke stažení zde
Žádost o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění – základní škola I. stupeň dokument ke stažení zde
Žádost o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění – základní škola II. stupeň dokument ke stažení zde
Žádost o poskytnutí poradenských služeb + pedagogické zjištění – střední škola dokument ke stažení zde
Informovaný souhlas dokument ke stažení zde
Žádost o poskytnutí poradenských služeb – pro účely jiného SPC dokument ke stažení zde
  * (na jiném formuláři nebude Vaše žádost o vyšetření akceptována)

 

 

  Další dokumenty ke stažení

Individuální vzdělávací plán (IVP) dokument ke stažení zde