Legislativa SPC

ČINNOST SPC FORMULÁŘE KE STAŽENÍ KONTAKTY LEGISLATIVA AKTUÁLNĚ INFORMACE PRO ŠKOLY

 

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálně platném znění od 27. 2. 2021.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálně platném znění od 1. 1. 2021.

Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školních poradenských zařízeních, v aktuálně platném znění od 1. 1. 2021.