Ovoce a zelenina

Žáci třetí třídy pracovali v předmětu praktické práce s pracovními listy, které vznikly v rámci projektu Profese 2012. Tentokrát byla jejich úkolem práce s plastelínou….

Čti více

Adaptační pobyt žáků

Adaptační pobyt šestých tříd proběhl ve dnech 1. – 3. října 2013. Všechny tři dny pracovali s jednotlivými kolektivy pracovníci sdružení Resocia, kteří své aktivity zaměřené na arteterapii, sebereflexi, komunitní kruhy…

Čti více

Přesazujeme rostliny

Žáci osmého ročníku s p. uč. Žanetou Vondrovou v rámci Profese 2012 si zpestřili předmět praktické práce přesazováním a hnojením některých rostlin. Odstranili stará a uschlá stébla,…

Čti více

Expresivní terapie – muzikoterapie

Projekt „EXPRESIVNÍ TERAPIE“ se posunul do druhého ročníku realizace. Již v srpnu 2013 proběhla schůzka pracovního týmu, kde se všichni zainteresovaní seznámili s průběhem realizace…

Čti více

To byla sklizeň

Žáci osmé třídy si začátkem nového školního roku sklidili s p.uč.Greškem to, co v minulém školním roce zaseli. A úroda se zdařila. Téměř půl pytle…

Čti více

Bylinné arboretum pro výuku a relaxaci

Naše škola byla opět úspěšná v grantovém řízení. Tentokrát se podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty…

Čti více

Podpora vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

Naše SPC je zapojeno do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF ČR, který je zaměřený na podporu vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Příjemcem podpory je Základní škola…

Čti více

Šance pro život

Všichni zaměstnanci školy absolvovali v pondělí pětihodinové školení „PRVNÍ POMOC – ŠANCE PRO ŽIVOT“   Školení se skládalo z těchto tématických bloků:    první pomoc…

Čti více

Zedické práce

A už zase pracovali. Chlapci z devátého ročníku v předmětu praktické práce v rámci projektu Profese 2012 instalovali nové odpadkové koše. Nejprve museli lehkou zbíječkou…

Čti více

Chata Čaková

Žáci IX.C základní školy speciální absolvovali v červnu dvoudenní školní výlet na soukromé chatě v obci Čaková pod vedením p.uč. Gybase, p.uč. Holáskové a p.uč….

Čti více