Projekt CIP

Projekt je zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzděl. potřebami individuálně integrovaných do hlavního vzděl. proudu.

Čti více

Prezentace projektu na MŠMT

Na internetových stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je prezentace projektu Profese 2012 realizovaného naší školou. K vidění je zde

Čti více

Už ho máme

  Na školním pozemku „vyrostl“ nový skleník, který budou žáci užívat v předmětu Zahradnické práce v rámci realizovaného projektu Profese 2012.

Čti více

Skleník

Žáci v pracovních činnostech dělají půdní úpravy na pozemku, kde již brzy „vyroste“ nový skleník pro obor ZAHRADNICKÉ PRÁCE v rámci projektu Profese 2012.

Čti více

Informační leták Profese 2012

Na informačních letácích projektu Profese 2012 nalezneme nejdůležitější informace. Letáky jsou k dispozici v několika barevných provedeních.

Čti více

Odborná učebna pro Pečovatelské práce

Právě v těchto dnech vzniká na hlavní budově naší školy odborná učebna pro Pečovatelské a domácí práce. Vznik této učebny je jedním z hlavních cílů projektu Profese…

Čti více

Pracovní skupina II – díl druhý

Náš pracovní tým úspěšně dokončil pracovní listy pro 4. třídu. Všechny listy úspěšně prošly revizí hlavního metodika. Nyní pracujeme již na  pracovních listech II. oddělení…

Čti více

Označení projektu

Na obou budovách naší školy (hlavní budova a růžová budova) se již nachází viditelné tabulky označující projekt Profese 2012.

Čti více

Profese 2012 v novinách

Přečtěte si novinové články týkající se projektu Profese 2012, které byly otištěny v novinách Náš domov a Týdeník školství. Inzerát týkající se projektu Profese 2012, který…

Čti více

I. pracovní skupina – díl II.

V únoru se naše skupinka v projektu Profese 2012 zabývá okruhem s názvem Zahradnické práce. Zaměřily jsme se na práci na zahradě a na péči…

Čti více