Poslední zvonění na Růžovce

Ve čtvrtek 26. června přišel náš den, kdy pro nás naposledy zazvonil školní zvonek. Tento den jsme se již neučili. Uklízeli jsme si věci ve třídách, společně jsme se těšili na prázdniny. Než jsme se rozešli domů chystat se na „Velký pátek“, sešli jsme se společně ve třídě u paní učitelky Simonky. Postupně jsme si po třídách nastoupili, paní učitelky o každém řekly, jak pracoval, co se mu podařilo, jestli se hezky choval a byl hodný. My větší jsme o sobě mluvili sami. Někdo to zvládl moc dobře, někomu pomohla paní učitelka. Všechny hodné děti dostaly malý mlsek a také jsme nezapomněli poděkovat našim paním učitelkám.